PRIVACY VERKLARING                                                                           24-05-2018

www.degraafhovenier.nl - Kooiweg 2, 8355 VD Giethoorn, info@degraafhovenier.nl,

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De Graaf Hovenier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Via deze verklaring geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Graaf Hovenier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Graaf Hovenier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Onze administratie te kunnen voeren

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

·         Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Persoonsgegevens zullen niet worden verzameld of worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Graaf Hovenier zal uw persoonsgegevens bewaren zolang u actief klant bij ons bent en andere gevallen tot 7 jaar na de laatste facturatie. Wij worden door de belastingdienst verplicht onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaren te bewaren. Daarna zullen wij deze gegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Graaf Hovenier verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bezorging van producten of diensten, partners waarmee wij werken om uw tuin aan te kunnen leggen dan wel te onderhouden).

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij zullen deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Verder kan uw informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kunt u dit doen door ons een mail te sturen info@degraafhovenier.nl of telefonisch contact op te nemen 0622792412. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en daarom zijn onze programma’s goed beveiligd om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

LinkedIn/ website

Als u onze LinkedIn pagina of website bezoekt of deelt doet u dat door op de buttons te klikken, dit genereert Cookies. 

 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u uiteraard telefonisch of per mail contact met ons opnemen. De Graaf Hovenier wilt u er tevens op wijzen dat  u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons